پنجشنبه, 26 دی,1398

در اين زيرسيستم امكان مديريت منابع انساني سازمان فراهم مي‌گردد، و با استفاده از امكانات موجود در چرخه‌ها، فرايندهاي جذب، استخدام، ارتقاء، رهايي و .... براي كليه كاركنان سازمان فراهم مي‌گردد.

 

- امکان تعریف چارت سازمانی به شکل درختواره

- امکان تعریف شغل و پست سازمانی بر اساس طبقه بندی سازمان تامین اجتماعی

- امکان تعریف پارامترهای موثر بر حقوق

 

 

تعریف جداول مالیاتی و محاسبات کسر حقوق کارکنان

 

- امکان تعریف و گروه بندی انواع احکام اعم از رسمی ، قراردادی ، مشاوره ای و ..

- مدیریت احکام انتصاب و سوابق آن به صورت انفرادی و گروهی

- مدیریت احکام حقوقی و سوابق آن به صورت انفرادی و گروهی

- امکان ثبت کارکرد کارکنان به صورت گروهی و انفرادی

- امکان ثبت و مدیریت درخواست مساعده توسط پرسنل واحدها

- تعریف نحوه محاسبه حقوق با استفاده از فرمول‌های ریاضی

- امکان محاسبه و ثبت تسویه حساب پرسنل

 

 

ثبت و بهره برداری از کلیه سوابق استخدامی و حکمی به صورت تاریخی

 

- امکان دریافت گزارشات آماری و تحلیلی

- امکان پیوست مدارک مورد نیاز با هر فرمت به هر تعداد

- امکان تهیه خروجیهای مورد نیاز سازمانها

 

 


به اشتراک بگذارید :


جويا افزار ماندگار پرسيا ( جام پرسيا ) توليد كننده نرم افزارهاي يكپارچه سازماني  :

 

. نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان ( Enterprise resource planning  ( ERP

. مديريت زنجيره تامين ( Supply Chain Management ( SCM

. مديريت منابع مالي ( Financial Resource Management ( FRM

. مديريت بودجه (Budget Management)

. مديريت منابع انساني ( Human Resource Management ( HRM

. مديريت منابع توليد ( Manufacturing Resource Management ( MRP

. مديريت فرآيند كسب و كار ( Business Process Management ( BPMS

. مديريت ارتباط با مشتري ( Customer Relationship Management ( CRM

. مدير وظايف (Task Management)

. هوشمندي كسب و كار Business Intelligent

. داشبورد مديريتي (Dashboards)

. اتوماسيون اداري ( Office Automation)

. موتور قانون (Rule Engine)

. گزارش ساز( Report Generator)

 

 

 

تماس با واحد مشاوره و اطلاع رساني : 02188844244

 

 

ارتباط از طريق واتساپ

 

 


 ثبت نظر