پنجشنبه, 26 دی,1398

قوانين مربوط به كسب و كار

 

- امکان تعریف قوانین کسب و کار در فرایندهای سازمانی

 

- امکان تعریف قوانین مربوط به رویدادهای ممکن بر روی اسناد ( شامل سندهای خرید، فروش، انبار، خزانه، ....)

 

- امکان تعریف قوانین مربوط به مشتریان و تامین کنندگان مانند مانده حساب مشتری، میزان خرید و ...

 

- امکان تعریف قوانین مقادیر اسناد مانند فی کالا، مبالغ تخفیف، مبلغ مالیات و ....

 

- امکان قوانین حاکم بر زیر سیستم ارتباط با مشتریان مانند زمان ارسال خودکار پیام تولد، مناسبتهای مذهبی و ...

 

- امکان تعریف قوانین کنترلی و محدود کننده بر روی اسناد مانند کنترل مبلغ فاکتور با میزان مجاز خرید مشتری، تعداد مجاز فروش و ...

 


به اشتراک بگذارید :


جويا افزار ماندگار پرسيا ( جام پرسيا ) توليد كننده نرم افزارهاي يكپارچه سازماني  :

 

. نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان ( Enterprise resource planning  ( ERP

. مديريت زنجيره تامين ( Supply Chain Management ( SCM

. مديريت منابع مالي ( Financial Resource Management ( FRM

. مديريت بودجه (Budget Management)

. مديريت منابع انساني ( Human Resource Management ( HRM

. مديريت منابع توليد ( Manufacturing Resource Management ( MRP

. مديريت فرآيند كسب و كار ( Business Process Management ( BPMS

. مديريت ارتباط با مشتري ( Customer Relationship Management ( CRM

. مدير وظايف (Task Management)

. هوشمندي كسب و كار Business Intelligent

. داشبورد مديريتي (Dashboards)

. اتوماسيون اداري ( Office Automation)

. موتور قانون (Rule Engine)

. گزارش ساز( Report Generator)

 

 

 

تماس با واحد مشاوره و اطلاع رساني : 02188844244

 

 

ارتباط از طريق واتساپ

 

 


 ثبت نظر