بایگانی : مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM)
اهميت مديريت پرسنل
اهميت مديريت پرسنل

مديريت پرسنل از مهم ترين قسمت هاي مديريت سازمان است كه با كاركنان حاضر در كسب و كار و روابط آنها با سازمان، ارتباط مستقيمي دارد.

اهميت نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)
اهميت نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

CRM نه تنها به حوزه كسب و كار اختصاص مي يابد؛ بلكه در ساخت ارتباطات مستحكم ميان افراد نيز نقش بسيار مهمي را ايفاء مي كند.

گروه نرم افزاري جام پرسيا كسب و كارتان را در بحران كوويد19 مقاوم مي سازد
گروه نرم افزاري جام پرسيا كسب و كارتان را در بحران كوويد19 مقاوم مي سازد

نرم افزار جام پرسيا بعنوان سيستمي يكپارچه آماده همكاري با كسب و كارهاي منحصربفرد است؛ فرصتي كه در آن مي توانيد اپليكيشن هايي منحصربفرد را با يكديگر مورد استفاده قرار دهيد!

دوركاري با ERP
دوركاري با ERP

نرم افزار ERP با خودكارسازي وظايف و ارتقاء سودمندي توانسته است در برابر ديگر صنايع از پيشرفت بسيار بالايي برخوردار گردد. امروزه اين نرم افزارها كارمندان را قادر ساخته اند با آسودگي خاطر در خانه هاي خود به فعاليت بپردازند.

روندهاي عصر جديد مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در سال 2021 (قسمت دوم و پاياني)
روندهاي عصر جديد مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در سال 2021 (قسمت دوم و پاياني)

كسب و كارها با اتخاذ گرايش هاي مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) متوجه خواهند شد كه در زمان جستجوي بهترين نرم افزار CRM براي شركت خود، دقيقا بدنبال چه چيزي هستند.

روندهاي عصر جديد مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در سال 2021 (قسمت اول)
روندهاي عصر جديد مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در سال 2021 (قسمت اول)

تكنولوژي مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) بواسطه تغيير در تكنولوژي همچنان به تكامل خود ادامه مي دهد...

بازده سرمايه با در اختيار داشتن تكنولوژي CRM
بازده سرمايه با در اختيار داشتن تكنولوژي CRM

مشتري مهمترين قسمت هر كسب و كاري محسوب مي شود و هر صنعتي كه خواهان ترقي باشد، لازم است با سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) يكپارچه گردد.

راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت پنجم و پاياني)
راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت پنجم و پاياني)

جهاني شدن زنجيره تامين پايداري، انعطاف پذيري و نظارت بيشتر را در آن ضروري تر مي سازد؛ با اين حساب فناوري شبكه اي SCM لازمه ي اصلي دستيابي به اين موارد مي باشد.

راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت چهارم)
راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت چهارم)

SCM يكي از بزرگترين اجزاء مجموعه ERP به شمار مي آيد. معناي SCM بسيار فراتر از امور مالي اصلي، منابع انساني (HR)، فروش، مديريت سفارش و خريد مي باشد.

راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت سوم)
راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت سوم)

از آنجايي كه مديريت زنجيره تامين ذاتاً داراي پيچيدگي هايي مي باشد؛ اجراي پيوسته ي آن در سطحي بالا كاري بس دشوار است.