بایگانی : مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM)
جام پرسيا؛ بهترين نرم افزار مديريت فرايندهاي كسب و كار(BPM)
جام پرسيا؛ بهترين نرم افزار مديريت فرايندهاي كسب و كار(BPM)

جام پرسيا به عنوان سيستمي يكپارچه براي كمك به كسب و كارهايي منحصربفرد، يعني درست در جايي كه امكان بكارگيري برنامه هاي منحصربفرد با يكديگر وجود دارد، آماده مي باشد!

استفاده از تجارب مشتري در نرم افزار ERP
استفاده از تجارب مشتري در نرم افزار ERP

يكپارچگي سيستم هاي اصلي كسب و كار با جديدترين راهكارهاي ديجيتالي براي بسياري از سازمان ها امكان پذير نمي باشد. با ما همراه باشيد...

عوامل مهم تعيين كننده موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)
عوامل مهم تعيين كننده موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

به چالش كشيدن موثر سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) علاوه بر افزايش مشاركت و تجارب مشتري، سود بيشتري از سرمايه را نيز به همراه دارد.

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت دوم)
مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت دوم)

ماهيت منحصر به فرد شيوع كوويد19 به همراه پيشروي كسب و كارها با هر وسعتي به سوي بهبودي، چالش هاي جديدي را براي آنها فراهم مي سازد. با ما همراه باشيد...

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت اول)
مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت اول)

شيوع كوويد19 بطرز چشمگيري اقتصاد جهان را به سوي بحراني دور از انتظار كشورها كشاند و بسياري از كسب و كارها را به سوي فعاليت هايي بر پايه ي تحول ابري و يا خطر ايستي دايمي پيش راند. با ما همراه باشيد...

10 مورد از مهمترين گرايشات موجود در مديريت فرايند
10 مورد از مهمترين گرايشات موجود در مديريت فرايند

در اين مقاله به برخي از روندهاي برتر موجود در مديريت فرايند اشاره شده است تا انتقال به منظور نيل به برتري عملياتي را در سال 2020 مهيا سازد. با ما همراه باشيد...

با جام پرسيا اثربخشي كليه فرايندهاي كسب و كار خود را دو چندان سازيد.
با جام پرسيا اثربخشي كليه فرايندهاي كسب و كار خود را دو چندان سازيد.

اگر به دنبال ابزار صحيح مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM) هستيد، آدرس را درست آمده ايد! با سيستم نرم افزاري جام پرسيا (JAMERP)، از تداوم فرايندهاي كسب و كار خود اطمينان حاصل مي كنيد و در عين حال نيز ساختاري اثربخش تر و سودمندتر حاصل مي گردد. با ما همراه باشيد...

دلايل بكارگيري ابزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) جهت ارتقاء فروش در دوران كوويد 19
دلايل بكارگيري ابزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) جهت ارتقاء فروش در دوران كوويد 19

از آنجايي كه كه در نظر گرفتن كليه ي فاكتورهاي مهم به‌منظور انتخاب راهكار مديريت ارتباط با مشتريان در فروش براي كسب‌وكار ضروري مي باشد، زير نظرگرفتن و ارزيابي مزيت‌هايي كه تكنولوژي ارتقاي كسب‌وكار براي شركت و نيروي فروش به ارمغان مي‌آورد نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. با ما همراه باشيد...

4 روش مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) به‌منظور موفقيت كمپين‌هاي بازاريابي
4 روش مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) به‌منظور موفقيت كمپين‌هاي بازاريابي

سيستم مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) اطلاعات كامل و جامعي در مورد ديدگاه مشتريان و همچنين كانالهاي ارتباط با آنان را فراهم مي‌آورد. همچنين امكان دسترسي مستقيم به آخرين داده‌هاي در دسترس در سازمان را نيز مهيا مي‌گردد. با ما همراه باشيد...

جام پرسيا كليه ي فرايندهاي كسب‌وكار را به صورت موثر مديريت مي كند
جام پرسيا كليه ي فرايندهاي كسب‌وكار را به صورت موثر مديريت مي كند

با در اختيار داشتن سيستم مديريت كسب و كار JAMERP مي توانيد فرايندهاي كسب و كار را خودكار نموده و كليه ي عمليات كسب و كار شركت را كنترل كنيد. با ما همراه باشيد...