بایگانی : مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM)
راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت دوم)
راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت دوم)

مديريت زنجيره تامين مي تواند تاثير بارزي بر شركت ها، افراد و جامعه داشته باشد. در واقع بسياري از كارشناسان معتقد هستند كه نقش حياتي مديريت زنجيره تامين (SCM) در جامعه ناديده گرفته شده است.

راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت اول)
راهنماي مديريت زنجيره تامين SCM (قسمت اول)

اگر بگوييم زنجيره هاي تامين زندگي رابه همان شكل كه مي شناسيم حفظ مي كنند، خيلي هم بيراه نگفته ايم. جهان نظاره گرحوادثي غيرقابل تصور مي باشد كه منجر به از هم پاشيدن زندگي مي شوند. مديريت زنجيره تامين (SCM) قادر است دوباره آنها را كنار يكديگر قرار دهد.

پشتيباني پيشرفته با نرم افزار مديريت جام پرسيا
پشتيباني پيشرفته با نرم افزار مديريت جام پرسيا

فناوري هاي ديجيتالي جديد منجر به تغييراتي گسترده در نحوه فعاليت و مديريت فعاليت هاي تجاري شده اند.

جام پرسيا؛ بهترين نرم افزار مديريت فرايندهاي كسب و كار(BPM)
جام پرسيا؛ بهترين نرم افزار مديريت فرايندهاي كسب و كار(BPM)

جام پرسيا به عنوان سيستمي يكپارچه براي كمك به كسب و كارهايي منحصربفرد، يعني درست در جايي كه امكان بكارگيري برنامه هاي منحصربفرد با يكديگر وجود دارد، آماده مي باشد!

استفاده از تجارب مشتري در نرم افزار ERP
استفاده از تجارب مشتري در نرم افزار ERP

يكپارچگي سيستم هاي اصلي كسب و كار با جديدترين راهكارهاي ديجيتالي براي بسياري از سازمان ها امكان پذير نمي باشد. با ما همراه باشيد...

عوامل مهم تعيين كننده موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)
عوامل مهم تعيين كننده موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

به چالش كشيدن موثر سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) علاوه بر افزايش مشاركت و تجارب مشتري، سود بيشتري از سرمايه را نيز به همراه دارد.

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت دوم)
مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت دوم)

ماهيت منحصر به فرد شيوع كوويد19 به همراه پيشروي كسب و كارها با هر وسعتي به سوي بهبودي، چالش هاي جديدي را براي آنها فراهم مي سازد. با ما همراه باشيد...

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت اول)
مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت اول)

شيوع كوويد19 بطرز چشمگيري اقتصاد جهان را به سوي بحراني دور از انتظار كشورها كشاند و بسياري از كسب و كارها را به سوي فعاليت هايي بر پايه ي تحول ابري و يا خطر ايستي دايمي پيش راند. با ما همراه باشيد...

10 مورد از مهمترين گرايشات موجود در مديريت فرايند
10 مورد از مهمترين گرايشات موجود در مديريت فرايند

در اين مقاله به برخي از روندهاي برتر موجود در مديريت فرايند اشاره شده است تا انتقال به منظور نيل به برتري عملياتي را در سال 2020 مهيا سازد. با ما همراه باشيد...

با جام پرسيا اثربخشي كليه فرايندهاي كسب و كار خود را دو چندان سازيد.
با جام پرسيا اثربخشي كليه فرايندهاي كسب و كار خود را دو چندان سازيد.

اگر به دنبال ابزار صحيح مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM) هستيد، آدرس را درست آمده ايد! با سيستم نرم افزاري جام پرسيا (JAMERP)، از تداوم فرايندهاي كسب و كار خود اطمينان حاصل مي كنيد و در عين حال نيز ساختاري اثربخش تر و سودمندتر حاصل مي گردد. با ما همراه باشيد...