بایگانی : مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM)
دلايل بكارگيري ابزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) جهت ارتقاء فروش در دوران كوويد 19
دلايل بكارگيري ابزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) جهت ارتقاء فروش در دوران كوويد 19

از آنجايي كه كه در نظر گرفتن كليه ي فاكتورهاي مهم به‌منظور انتخاب راهكار مديريت ارتباط با مشتريان در فروش براي كسب‌وكار ضروري مي باشد، زير نظرگرفتن و ارزيابي مزيت‌هايي كه تكنولوژي ارتقاي كسب‌وكار براي شركت و نيروي فروش به ارمغان مي‌آورد نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. با ما همراه باشيد...

4 روش مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) به‌منظور موفقيت كمپين‌هاي بازاريابي
4 روش مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) به‌منظور موفقيت كمپين‌هاي بازاريابي

سيستم مديريت ارتباط با مشتريان ( CRM ) اطلاعات كامل و جامعي در مورد ديدگاه مشتريان و همچنين كانالهاي ارتباط با آنان را فراهم مي‌آورد. همچنين امكان دسترسي مستقيم به آخرين داده‌هاي در دسترس در سازمان را نيز مهيا مي‌گردد. با ما همراه باشيد...

جام پرسيا كليه ي فرايندهاي كسب‌وكار را به صورت موثر مديريت مي كند
جام پرسيا كليه ي فرايندهاي كسب‌وكار را به صورت موثر مديريت مي كند

با در اختيار داشتن سيستم مديريت كسب و كار JAMERP مي توانيد فرايندهاي كسب و كار را خودكار نموده و كليه ي عمليات كسب و كار شركت را كنترل كنيد. با ما همراه باشيد...

تفاوتهاي عمده بين نرم افزار ERP و SCM چيست؟
تفاوتهاي عمده بين نرم افزار ERP و SCM چيست؟

ظهور نرم افزارهايي كاربردي از جمله برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و مديريت زنجيره ي تامين (SCM)  منجر به گشايش فرآيندهاي كسب و كار در دنيا شده اند. با ما همراه باشيد...

نقش ERP در مديريت زنجيره ي تامين چيست؟
نقش ERP در مديريت زنجيره ي تامين چيست؟

ثابت شده است كه سيستم هاي ERP ، دارايي ارزشمندي  در مديريت زنجيره ي تامين (SCM) به شمار مي رود كه بايد از اين تكنولوژي به دليل داشتن قابليت يكپارچه سازي داده ها و فرآيندهاي سازماني سپاسگزار بود. با ما همراه باشيد...

چگونه بهترين سيستم ERP را انتخاب كنيم؟
چگونه بهترين سيستم ERP را انتخاب كنيم؟

بدون شك ، امروز بازار سيستم هاي ERP چنان محبوبيت و سودمندي كسب كرده اند . كه شركت هاي موفق تقريبا بدون آنها نمي توانند وجود داشته باشند. سيستم هاي ERP در كليه اندازه ها و شكل ها براي كليه سكوها و محيط هاي توسعه در دسترس مي باشند.

سيستم مديريت قوانين كسب و كار (BRMS)
سيستم مديريت قوانين كسب و كار (BRMS)

سيستم مديريت قوانين كسب و كار به مثابه انباري مركزي براي قوانين كسب و كار رفتار مي كند. صاحبان تصميم گيري و كاركنان IT در راستاي توسعه، تفسير و ويرايش قوانين در محيطي واحد با يكديگر همكاري مي كنند. با ما همراه باشيد.

تفاوتهاي عمده بين نرم افزار حسابداري و ERP
تفاوتهاي عمده بين نرم افزار حسابداري و ERP

افراد از اصطلاحات حسابداري و نرم افزار ERP به شكل جايگزين  استفاده مي كنند، ولي در عمل نرم افزار حسابداري و ERP در دو مورد از يكديگر متفاوت هستند. عملكرد و كاربردهايشان در حد قابل توجهي با يكديگر فرق دارند. با ما همراه باشيد.

توسعه نرم افزار ERP
توسعه نرم افزار ERP

نرم افزار ERP محدود به يك صنعت خاص نمي شود.  هنوز تعدادي از صنايع وجود دارند كه از سيستم اي ار پي استفاده نمي كنند  يا به دنبال نرم افزار ، سيستم ها و راه حل هاي اختصاصي ERP خود هستند.

برنامه ريزي سازماني براي صنايع
برنامه ريزي سازماني براي صنايع

توليد كنندگان از BOM ها براي براي اهداف مهم ديگري مانند محاسبه هزينه ي محصولاتي كه توليد مي كنند ،استفاده مي كنند . هزينه توليد يك محصول مجموعه هزينه هاي اجراي ان  و نيروي كار مورد نياز است .