بایگانی : مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM)
برنامه ريزي منابع سازمان چند صنعت همزمان
برنامه ريزي منابع سازمان چند صنعت همزمان

برخي از فروشندگان يا توليد كنندگان صنايع، از طريق سازمان يافته نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان ERP راه حل هايي را ارايه مي دهند كه بخش هاي مختلف صنعت ،مانند توليد و توزيع را در بر مي گيرد.

مزاياي سيستم مديريت فرايند كسب و كار (BPMS)
مزاياي سيستم مديريت فرايند كسب و كار (BPMS)

در جهان جديد و روبه رشد، سازمان­ها در اندازه ها و ابعاد مختلف با رقابت شديد روبرو هستند. اين سازمان­ها براي حفظ رقابت ، افزايش كارآيي و بهبود خط مشي اصلي خود ، از طريق مديريت فرآيند كسب و كار (BPM) به توسعه فرآيندهاي خود روي آورده اند.

مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM  ) چيست؟!
مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM  ) چيست؟!

در اين مقاله قصد داريم تعريفي از BPM  و مفهوم آن در سازمان ها ارايه دهيم.

هفت نقش مهم براي موفقيت مديريت فرايند كسب و كار (BPM)
هفت نقش مهم براي موفقيت مديريت فرايند كسب و كار (BPM)

با توجه به اندازه سازمان و پيچيدگي فرايندهاي كسب و كار، 7 نقش مشترك زير براي موفقيت تيم مديريت فرايند كسب و كار (BPM) مورد نياز مي باشد.

درباره ERP  و BPM
درباره ERP  و BPM

در اين مقاله قصد داريم درباره ERP و BPM را توضيح مختصري بدهيم