بایگانی : اي آر پي
راهنماي استقرار سه نوع اصلي سيستم ERP
راهنماي استقرار سه نوع اصلي سيستم ERP

قلب سيستم ERP، برنامه ريزي منابع سازماني، مسيري براي كسب و كاري آسان و موثر مي باشد. با ما همراه باشيد...

مزيت هايي از ERP مخصوص صنعت
مزيت هايي از ERP مخصوص صنعت

اكثر توليدكنندگان بايد به انتخاب نمونه اي از سيستم ERP بيانديشند كه محوريت آن توليد باشد و سابقه اي ثبت شده در صنعت مورد فعاليت آنها را نيز در اختيار داشته باشد. با ما همراه باشيد...

سيستم ERP؛ همگام با توسعه جهاني
سيستم ERP؛ همگام با توسعه جهاني

در صورتي كه قصد پيگيري فعاليت هاي جهاني خود و انطباق با فرايندهاي جديد را داريد، انتخاب راهكار صحيحي از ERP ضروري مي باشد. در اين مقاله به نكاتي پرداخته مي شود كه لازم است مديران اجرايي جهت اطمينان از اينكه نرم افزار ERP مي تواند از پسِ توسعه ي جهاني برآيد، آنها را با دقت زير نظر داشته باشند.

گذار از پرتگاه بمنظور شتاب در تحول صنعتي
گذار از پرتگاه بمنظور شتاب در تحول صنعتي

بهبود همكاري در سرتاسر زنجيره ي تامين، از طراحي تا توليد و لجستيك ، و در حين حال چگونگي استفاده ي محصول توسط مشتريان، مي تواند از ارزش بالايي دركسب و كار برخوردار باشد. با ما همراه باشيد...

متعادل ساختن نيازهاي ERP با واقعيت هاي كوويد 19
متعادل ساختن نيازهاي ERP با واقعيت هاي كوويد 19

امنيت داده ها و حفظ حريم اطلاعات در يك سيستم نرم افزاري ERP هميشه از اهميت بالايي برخوردار بوده است، اما اهميت آن هم اكنون و به دنبال دوركاري مشاوران، از ارزشي دوچندان بهره مند شده است. با ما همراه باشيد...

سيستم هاي ERP عمومي وسيستم هاي ERP مخصوص صنعت؛ كدام انتخاب مناسب تر است؟
سيستم هاي ERP عمومي وسيستم هاي ERP مخصوص صنعت؛ كدام انتخاب مناسب تر است؟

بدون شك امروزه كسب و كارها به دنبال ثبات خود با فناوري جديد هستند تا بتوانند زمينه هايي مناسب را براي خود فراهم سازند و از در دسترس بودن آنها براي رقباي حاضر در صحنه، جلوگيري بعمل بياورند. با ما همراه باشيد...

ERP هرمي؛ مدلي براي يك پروژه ي موفق
ERP هرمي؛ مدلي براي يك پروژه ي موفق

ايجاد سيستم ERP به شكلي قوي و دايمي مزيتي بزرگ براي كسب و كارها محسوب مي گردد. كسب و كارها به جاي ساخت قلعه هايي ماسه اي كه با برخورد اولين موج دريا از بين مي روند، بايد براي ساخت سيستم هاي قدرتمند ERP و تقويت هميشگي آنها سخت بكوشند. با ما همراه باشيد...

اهميت انتخاب نرم افزارERP مخصوص صنعت در كسب و كارها
اهميت انتخاب نرم افزارERP مخصوص صنعت در كسب و كارها

امروزه نرم افزار ERP راهكارهاي مخصوص صنعتي را ارايه مي دهد، و در نتيجه منجر به صرفه جويي زمان و هزينه در دراز مدت مي گردد. با ما همراه باشيد...

مدير برنامه
مدير برنامه

مدير برنامه

گزارش ساز
گزارش ساز

گزارش ساز