بایگانی : اي آر پي
پياده سازي موفقيت آميز ERP
پياده سازي موفقيت آميز ERP

سيستم هاي ERP نقطه واحدي از كنترل چندين فعاليت مختلف را ميسر مي سازند.

اهميت تجربه مشتري براي نرم افزار ERP (بخش دوم و پايان)
اهميت تجربه مشتري براي نرم افزار ERP (بخش دوم و پايان)

مشتريان از اصلي ترين دارايي هاي هر كسب و كار به حساب مي آيند و به همين خاطر نوع رفتار با آنها و ماندگاري مشتريان بسيار مهم مي باشد

اهميت تجربه مشتري براي نرم افزار ERP (بخش اول)
اهميت تجربه مشتري براي نرم افزار ERP (بخش اول)

افزايش سطح رضايتمندي برابر است با ارتقاء كسب و كار...

مروري بر سيستم ERP
مروري بر سيستم ERP

يكپارچگي، واژه اي است كه در اغلب مواقع از آن جهت توصيف سيستم هاي ERP استفاده مي شود و به جاي فعاليت هاي جداگانه، بيشتر به معناي مشاركت كليه فرايندها با يكديگر مي باشد.

دوركاري با ERP
دوركاري با ERP

استفاده از سيستم ERP راه را براي دوركاري هموار مي سازد و بخصوص در اين دوره از بحران سلامت جهاني، بقاء كسب و كار را با خود بهمراه دارد.

گرايش ها و پيش بيني هاي جديد ERP براي سال 2021 (بخش دوم و پايان)
گرايش ها و پيش بيني هاي جديد ERP براي سال 2021 (بخش دوم و پايان)

سرعت بالاي اتخاذ سيستم هاي ERP بيانگر اين مطلب مي باشد كه از سال 2021 به بعد شاهد رُشد بي سابقه ي گرايش هاي آن خواهيم بود.

گرايش ها و پيش بيني هاي جديد ERP براي سال 2021 (بخش اول)
گرايش ها و پيش بيني هاي جديد ERP براي سال 2021 (بخش اول)

گرايش هاي فعلي موجود در بازار گوياي اين مطلب مي باشد كه سيستم هاي ERP به سرعت دستخوش تحول شده اند و سال 2021 ميلادي فرصتي براي ظهور ارتقاء و يكپارچگي ها در اين نوع تكنولوژي، مي باشد.

نقش سيستم هاي ERP و MRP در كسب و كارهاي توليدي (بخش دوم و پايان)
نقش سيستم هاي ERP و MRP در كسب و كارهاي توليدي (بخش دوم و پايان)

انتخاب نهايي سيستم ERP يا MRP، به نيازمندي هاي منحصربفرد كسب و كار وابسته مي باشد.

نقش سيستم هاي ERP و MRP در كسب و كارهاي توليدي (بخش اول)
نقش سيستم هاي ERP و MRP در كسب و كارهاي توليدي (بخش اول)

MRP بعنوان يكي ازچند ماژول موجود در نرم افزار ERP ، ولي تحت عنوان سيستمي مستقل، شناخته مي شود.

بررسي تفاوت هاي ERP و MRP
بررسي تفاوت هاي ERP و MRP

درك تفاوت هاي موجود بين سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و برنامه ريزي منابع توليد (MRP) به منظور بهره مندي بيشتر از اين سيستم ها، از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد.