بایگانی : برنامه ريزي منابع سازمان ابري (ERP Cloud)
قلب هر سيستم ERP چيست ؟
قلب هر سيستم ERP چيست ؟

سيستم ERP، نگرشي بروز و يكپارچه از فرايندهاي اصلي كسب و كار را به همراه بانك داده هاي متداول، ميسر مي سازد. اين سيستم به شكلي فوق العاده موثرنقش خود را در تسهيل جريان اطلاعات بين همه فعاليت هاي كسب و كار و همچنين مديريت اتصال مابين ذينفعان، به اثبات رسانيده است.

صنعت رستوران مبتني بر فناوري ابر ERP
صنعت رستوران مبتني بر فناوري ابر ERP

توانايي ERP در نظارت بر سازمان‌ها، كاهش ضايعات و بسط منافع شما، بهره‌مندي از يك سازمان خوب براي سازمان‌هاي مختلف را ضروري كرده است. با ما همراه باشيد ...

شش عامل تحريك‌ كننده در انتخاب نرم‌افزار ERP
شش عامل تحريك‌ كننده در انتخاب نرم‌افزار ERP

اكثر تيم‌هاي نرم‌افزاري حاضر در سازمان‌هاي متوسط توليد و توزيع بازار، با انتخاب پروژه‌ي ERP به چالش كشيده مي شوند. با ما همراه باشيد...

غلبه بر چالش‌هاي نظارت و كنترل ابري
غلبه بر چالش‌هاي نظارت و كنترل ابري

ركود جهاني حاصل از شيوع كوويد 19 باعث شتاب كسب‌وكارها به سوي دوركاري شده است. اين موضوع در بسياري از سازمان‌ها به معناي بالابردن عملكرد ابري و زيرساخت آن به‌گونه‌اي مي‌باشد كه توان فعاليت به‌صورت دوركاري را داشته باشد. با ما همراه باشيد...

6 مورد كليدي قبل از پياده سازي ERP
6 مورد كليدي قبل از پياده سازي ERP

انتخاب و اجراي نرم افزار ERP از سخت ترين و وقت گير ترين كارهايي است كه بايد انجام شود. سوالاتي كه در ادامه ذكر گرديده اند شركت ها را دراتخاذ تصميم نهايي و خريد نرم افزارERP كمك خواهند نمود، با ما همراه باشيد....

آينده‌ي ERP ابري چيست؟
آينده‌ي ERP ابري چيست؟

آينده‌ي ERP ، ابر مي‌باشد. از طرفي آينده‌ي ERP ابري مقوله‌اي متفاوت مي‌باشد. با وجود اين تمايز، هر دو موضوع جالب‌توجه مي‌باشند. با ما همراه باشيد...

آيا زمان استفاده از ERP ابري فرا رسيده است؟
آيا زمان استفاده از ERP ابري فرا رسيده است؟

طبق بررسي اخيري كه انجام شده است،ERP ابري مي تواند بر  موانعي كه مرتبط با تهيه ي گزارش هاي مالي ERP بومي از جمله دستكاري دستي داده هاي استاتيك و داده هاي مرتبط با تيمهاي  فناوري اطلاعات است، فايق آيد و همه ي اين موارد به طولاني شدن فرايند كه با سرعت موردنظر كسب و كار مغايرت دارد، منجر مي گردد. باما همراه باشيد...

10 مورد از چالش هاي اجرايي ERP ابري در دوران شيوع كوويد 19
10 مورد از چالش هاي اجرايي ERP ابري در دوران شيوع كوويد 19

سيستم جديد ERP  مدل ابري به شركتها كمك مي كند تا دست به خلق تغييراتي ديجيتالي بزنند و فرصتهايي جديد را مهيا سازند. اما در ابتداي امر، اين شما هستيد كه خواهان چالش هايي در اجرا مي باشيد. با ما همراه باشيد...

نقش ERP در پيشرفت سازمان ها
نقش ERP در پيشرفت سازمان ها

ERP  نرم افزار مديريت كسب و كار است كه به هماهنگي و مديريت كليه فعاليت هاي تجاري در يك مكان مركزي كمك مي كند و اطلاعات را در تمام سطوح سازماني در دسترس قرار مي دهد.  با ما همراه باشيد...

ابتكار در مدرن سازي سازمان
ابتكار در مدرن سازي سازمان

سه حوزه ي اصلي مدرن سازي سازماني وجود دارد كه باعث ايجاد ابتكار مي شود… با ما همراه باشيد.