آرشیو مطالب براساس دی,1399
رمزگشايي مراحل مختلف مهاجرت از ERP محلي به ERP ابري
رمزگشايي مراحل مختلف مهاجرت از ERP محلي به ERP ابري

مهاجرت ابري به مثابه فرصتي است كه سازمان ها بواسطه آن مي توانند چابكي و مقياس پذيري نوع كسب و كار خود را دريابند.

نقش سيستم هاي ERP و MRP در كسب و كارهاي توليدي (بخش دوم و پايان)
نقش سيستم هاي ERP و MRP در كسب و كارهاي توليدي (بخش دوم و پايان)

انتخاب نهايي سيستم ERP يا MRP، به نيازمندي هاي منحصربفرد كسب و كار وابسته مي باشد.

نقش سيستم هاي ERP و MRP در كسب و كارهاي توليدي (بخش اول)
نقش سيستم هاي ERP و MRP در كسب و كارهاي توليدي (بخش اول)

MRP بعنوان يكي ازچند ماژول موجود در نرم افزار ERP ، ولي تحت عنوان سيستمي مستقل، شناخته مي شود.

بررسي تفاوت هاي ERP و MRP
بررسي تفاوت هاي ERP و MRP

درك تفاوت هاي موجود بين سيستم برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و برنامه ريزي منابع توليد (MRP) به منظور بهره مندي بيشتر از اين سيستم ها، از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد.

اتخاذ ERP ابري در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMBs)
اتخاذ ERP ابري در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMBs)

ERP مبتني بر ابر نه تنها فعاليت بخش دارايي را ممكن مي سازد؛ بلكه قادر است ساير فعاليت ها از جمله فروش و بازاريابي را به منظور دستيابي به داده هاي غني مشتريان و كاربران نهايي، تقويت سازد.

گرايش هاي برتر ERP براي سال 2021 (بخش دوم و پايان)
گرايش هاي برتر ERP براي سال 2021 (بخش دوم و پايان)

پيشرفت مستمر به اين معناست كه لازم است همگام با گرايش هاي صنعت ERP پيش رفت.

گرايش هاي برترERP براي سال 2021 (بخش اول)
گرايش هاي برترERP براي سال 2021 (بخش اول)

در سالهاي اخير نرم افزار ERP با نوآوري بيشتر و بازاري پررونق تر، از استقبال بيشتري برخوردار بوده است.

مزاياي يكپارچگي ERP جهت تجارت الكترونيك B- to- B (قسمت دوم و پاياني)
مزاياي يكپارچگي ERP جهت تجارت الكترونيك B- to- B (قسمت دوم و پاياني)

سيستم تجارت الكترونيكي يكپارچه با ERP قادر است مشتريان را از اطلاعاتي پيرامون محصولات، اولويت هاي اجرايي و حمل و نقل و يا تاريخچه سفارش، بهره مند سازد.

مزاياي يكپارچگي ERP جهت تجارت الكترونيك B- to- B (قسمت اول)
مزاياي يكپارچگي ERP جهت تجارت الكترونيك B- to- B (قسمت اول)

مهمترين عامل پيشرفت كسب و كارها، با يكپارچگي آنلاين سيستم ها به همراه ابزارهايي نظير ERP، CRM و تجارت الكترونيك به وقوع مي پيوندد.

نقش ERP در تحول ديجيتال
نقش ERP در تحول ديجيتال

سيستم ERP با نگاهي اجمالي به فعاليت سازمان ها، منافذ آنها را در صورت وجود سريعاً مشخص مي سازد...