آرشیو مطالب براساس بهمن,1399
دوركاري با ERP
دوركاري با ERP

استفاده از سيستم ERP راه را براي دوركاري هموار مي سازد و بخصوص در اين دوره از بحران سلامت جهاني، بقاء كسب و كار را با خود بهمراه دارد.

گرايش ها و پيش بيني هاي جديد ERP براي سال 2021 (بخش دوم و پايان)
گرايش ها و پيش بيني هاي جديد ERP براي سال 2021 (بخش دوم و پايان)

سرعت بالاي اتخاذ سيستم هاي ERP بيانگر اين مطلب مي باشد كه از سال 2021 به بعد شاهد رُشد بي سابقه ي گرايش هاي آن خواهيم بود.

گرايش ها و پيش بيني هاي جديد ERP براي سال 2021 (بخش اول)
گرايش ها و پيش بيني هاي جديد ERP براي سال 2021 (بخش اول)

گرايش هاي فعلي موجود در بازار گوياي اين مطلب مي باشد كه سيستم هاي ERP به سرعت دستخوش تحول شده اند و سال 2021 ميلادي فرصتي براي ظهور ارتقاء و يكپارچگي ها در اين نوع تكنولوژي، مي باشد.