آرشیو مطالب براساس فروردین,1400
موجودي هوشمند تداوم كسب و كار را بهمراه دارد
موجودي هوشمند تداوم كسب و كار را بهمراه دارد

با برخورداري از تكنولوژي اينترنت اشياء، پيگيري موجودي و هوشمند سازي آن بسيار آسان شده است...

سيستم هاي ERP براي كسب و كارهاي كوچك
سيستم هاي ERP براي كسب و كارهاي كوچك

عملكردهاي سيسستم ERP فرايندهايي مانند پيگيري پرداخت، حمل و نقل، توليد، حسابداري، مديريت موجودي، ارتباط با مشتريان و برنامه ريزي خريد را شامل مي شود.

افزايش بهره وري با تجهيزات هوشمند اداري
افزايش بهره وري با تجهيزات هوشمند اداري

مبلمان هوشمند اداري مانند ميزها، صندلي ها و يا حتي پارتيشن ها مي توانند منجر به افزايش بهره وري شوند و در بهبودي روحيه كارمندان نقش مهمي ايفاء مي كنند.

اينترنت اشياء براي اتوماسيون اداري هوشمند
اينترنت اشياء براي اتوماسيون اداري هوشمند

در بخش نخست از اين مقاله مي خوانيم كه اتوماسيون اداري هوشمند تكنولوژي اينترنت اشياء (IoT) را به منظور ايجاد فضاي كاري امن و كاهش هزينه ها بكار مي گيرد.

اشتباهات رايج در پياده سازي ERP ابري (بخش دوم و پايان)
اشتباهات رايج در پياده سازي ERP ابري (بخش دوم و پايان)

پياده سازي ERP ابري تنها با يك كليك ساده انجام نمي شود. لازم است پياده سازي ERP به كسب و كاري روشن و صريح تجهيز يابد.

اشتباهات رايج در پياده سازي ERP ابري (بخش اول)
اشتباهات رايج در پياده سازي ERP ابري (بخش اول)

نرم افزار ERP سازمان ها را قادر مي سازد به برنامه هاي اصلي سازماني خود در هر زمان و هر مكاني دسترسي داشته باشند.

اهميت مديريت پرسنل
اهميت مديريت پرسنل

مديريت پرسنل از مهم ترين قسمت هاي مديريت سازمان است كه با كاركنان حاضر در كسب و كار و روابط آنها با سازمان، ارتباط مستقيمي دارد.

اهميت نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)
اهميت نرم افزار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

CRM نه تنها به حوزه كسب و كار اختصاص مي يابد؛ بلكه در ساخت ارتباطات مستحكم ميان افراد نيز نقش بسيار مهمي را ايفاء مي كند.

پياده سازي موفقيت آميز ERP
پياده سازي موفقيت آميز ERP

سيستم هاي ERP نقطه واحدي از كنترل چندين فعاليت مختلف را ميسر مي سازند.

اهميت تجربه مشتري براي نرم افزار ERP (بخش دوم و پايان)
اهميت تجربه مشتري براي نرم افزار ERP (بخش دوم و پايان)

مشتريان از اصلي ترين دارايي هاي هر كسب و كار به حساب مي آيند و به همين خاطر نوع رفتار با آنها و ماندگاري مشتريان بسيار مهم مي باشد