آرشیو مطالب براساس تیر,1399
ابزارهاي هوشمندي كسب و كار
ابزارهاي هوشمندي كسب و كار

در اين مقاله ما قصد داريم كه ابزارهوشمندي كسب و كار را شرح داده و مهمترين مزايايي را كه يك شركت با استفاده از اين ابزارها مي تواند به دست آورد، را توصيه كنيم.

نرم افزار ERP  در هتلداري
نرم افزار ERP  در هتلداري

نرم افزار ERP هتلداري، تعامل با مشتري را حفظ مي كند و باعث مي شود تا آنها احساسي خوب نسبت به خدمات هتل داشته باشند. با ما همراه باشيد.

تاثير Blochchain  در بهبود روند ERP
تاثير Blochchain  در بهبود روند ERP

براي سيستم هاي  ERP مي تواند بالاترين سطح ديد را در هر بخش از فرآيند به شما ارايه دهد. معمولاً ، زنجيره تامين تمايل به فرايندي طولاني و در عين حال تقسيم شده دارد.گذشته از اين ، رديابي تمام مراحل يا نحوه عملكرد محصول در هر مرحله نسبتاً دشوار مي شود.

نقش ERP در سيستم هاي مديريت كيفيت  QMS
نقش ERP در سيستم هاي مديريت كيفيت  QMS

برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) به نرم افزارهاي مديريت كسب و كار  مانند اشاره دارد كه براي اجراي كاركردهاي 'كسب و كار پشتيبان " مانند برنامه ريزي ، خريد ، موجودي ، فروش ، بازاريابي ، مالي و منابع انساني طراحي شده است.

بودجه
بودجه

سيستم هاي ERP براي بودجه ها معمولا سه مورد را منعكس مي كنند.

توسعه نرم افزار ERP
توسعه نرم افزار ERP

نرم افزار ERP محدود به يك صنعت خاص نمي شود.  هنوز تعدادي از صنايع وجود دارند كه از سيستم اي ار پي استفاده نمي كنند  يا به دنبال نرم افزار ، سيستم ها و راه حل هاي اختصاصي ERP خود هستند.

راهكار JAM ERP براي مقابله با كوويد 19(كرونا) ؟؟؟
راهكار JAM ERP براي مقابله با كوويد 19(كرونا) ؟؟؟

با شيوع كوويد 19 و تعطيلي كسب و كارها  و اجبار تيم هاي كاري به دوركاري ، اهميت نرم افزار ERP در شركتها در سراسر جهان مشهود مي باشد… با ما همراه باشيد.

تفاوتهاي سفارشي سازي در JAM ERP و ديگر نرم افزار هايERP
تفاوتهاي سفارشي سازي در JAM ERP و ديگر نرم افزار هايERP

هدف ما در اينجا ارايه ي تفاوتهاي بين دو نسخه محلي و ابري از نرم افزار  JAM ERP و چالش هايي است كه ما در هنگام اجراي هركدام از آنها روبرو مي شويم. با ما همراه باشيد...

راهكارهايي براي پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان
راهكارهايي براي پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان

چه دانشي مي تواند به شركت ها در دستيابي به نتايج اجراي بهينه سامانه ي برنامه ريزي منابع سازمان(ERP ) كمك كند؟ پاسخ: تيم پروژه شما، اجراي شما، و استراتژي هاي شما براي ادامه ي روند.

چرا شركتها بطور مداوم سيستم هاي ERP خود را ارتقاء مي دهند؟
چرا شركتها بطور مداوم سيستم هاي ERP خود را ارتقاء مي دهند؟

اين مطلب قصد دارد تا شما را  با دلايل عمده اي كه شركت ها را ترغيب مي كند تا سيستم هاي خود را دايماً ارتقا بدهند، آشنا سازد. امروزه سيستم ERP (برنامه ريزي منابع سازماني) براي هر كسب و كاري حياتي مي باشد. هر مدل كسب و كار، چه در مقياس سازماني متوسط و چه بصورت شركتهاي چند مليتي ، شديدا به سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني نيازمند مي باشد. به همين دليل است كه اين سيستم ها بسيار گران هستند.