آرشیو مطالب براساس مرداد,1399
استفاده اينترنت اشياء صنعتي در خط توليد توسط ERP
استفاده اينترنت اشياء صنعتي در خط توليد توسط ERP

با رشد فوق‌العاده سريع تكنولوژي، امكان پيش‌بيني تحليل‌هاي داده‌اي با كمك تكنولوژي‌هايي از جمله ابر و اينترنت اشياء صنعتي نيز به وجود آمده است. ERP ابري به همراه اينترنت اشياء صنعتي نسل 4 ، افزونه اي ارزشمند براي كل صنعت توليد به شمار مي روند. با ما همراه باشيد...

5 مورد كاربردي اينترنت اشياء در صنعت نسل 4
5 مورد كاربردي اينترنت اشياء در صنعت نسل 4

اينترنت اشياء مي تواند به خوبي با راهكار ERP ابري شركتهاي متوسط، كار كرده و براحتي با انبوهي از سنسورها و پردازش حجم عظيمي از داده انطباق پيدا كند. اين راه حل، براي شما امكان ايجاد گزارشاتي با جزييات بالا فراهم نموده و به تحليل كاركردها با استفاده از هر داده‌ي درك شده و قابل‌تصور، كمك خواهد كرد. باما همراه باشيد...

آيا زمان استفاده از ERP ابري فرا رسيده است؟
آيا زمان استفاده از ERP ابري فرا رسيده است؟

طبق بررسي اخيري كه انجام شده است،ERP ابري مي تواند بر  موانعي كه مرتبط با تهيه ي گزارش هاي مالي ERP بومي از جمله دستكاري دستي داده هاي استاتيك و داده هاي مرتبط با تيمهاي  فناوري اطلاعات است، فايق آيد و همه ي اين موارد به طولاني شدن فرايند كه با سرعت موردنظر كسب و كار مغايرت دارد، منجر مي گردد. باما همراه باشيد...

آيا زمان همراهي با صنعت نسل 4 فرارسيده است؟
آيا زمان همراهي با صنعت نسل 4 فرارسيده است؟

صنعت نسل چهارم در منحني بلوغ تحول ديجيتال شركت‌هاي توليدي، گامي رو به جلو محسوب گرديده و بر تركيب فناوري اطلاعات و تكنولوژي عمليات، به‌منظور مدرن‌سازي زنجيره ارزش متمركز شده است.

تفاوتهاي عمده بين نرم افزار ERP و SCM چيست؟
تفاوتهاي عمده بين نرم افزار ERP و SCM چيست؟

ظهور نرم افزارهايي كاربردي از جمله برنامه ريزي منابع سازماني (ERP) و مديريت زنجيره ي تامين (SCM)  منجر به گشايش فرآيندهاي كسب و كار در دنيا شده اند. با ما همراه باشيد...

10 مورد از چالش هاي اجرايي ERP ابري در دوران شيوع كوويد 19
10 مورد از چالش هاي اجرايي ERP ابري در دوران شيوع كوويد 19

سيستم جديد ERP  مدل ابري به شركتها كمك مي كند تا دست به خلق تغييراتي ديجيتالي بزنند و فرصتهايي جديد را مهيا سازند. اما در ابتداي امر، اين شما هستيد كه خواهان چالش هايي در اجرا مي باشيد. با ما همراه باشيد...

نقش ERP در پيشرفت سازمان ها
نقش ERP در پيشرفت سازمان ها

ERP  نرم افزار مديريت كسب و كار است كه به هماهنگي و مديريت كليه فعاليت هاي تجاري در يك مكان مركزي كمك مي كند و اطلاعات را در تمام سطوح سازماني در دسترس قرار مي دهد.  با ما همراه باشيد...

نقش ERP در مديريت زنجيره ي تامين چيست؟
نقش ERP در مديريت زنجيره ي تامين چيست؟

ثابت شده است كه سيستم هاي ERP ، دارايي ارزشمندي  در مديريت زنجيره ي تامين (SCM) به شمار مي رود كه بايد از اين تكنولوژي به دليل داشتن قابليت يكپارچه سازي داده ها و فرآيندهاي سازماني سپاسگزار بود. با ما همراه باشيد...

ابتكار در مدرن سازي سازمان
ابتكار در مدرن سازي سازمان

سه حوزه ي اصلي مدرن سازي سازماني وجود دارد كه باعث ايجاد ابتكار مي شود… با ما همراه باشيد.

راهكار ERP براي آينده توليد كنندگان
راهكار ERP براي آينده توليد كنندگان

ERPها آينده توليد كنندگان هستند، من مي دانم كه اين مسير سختي براي بسياري از كسب و كار ها ، به ويژه توليد كنندگان خواهد بود.