آرشیو مطالب براساس مهر,1399
لزوم روش هاي قديمي براي دوران شيوع كوويد19
لزوم روش هاي قديمي براي دوران شيوع كوويد19

شيوع كوويد19 و در پي آن ورود هشتگ « در خانه بمانيم »، براي اكثريت صنايع معنايي عميق تر از « در خانه بمانيم » را به دنبال داشته است. با ما همراه باشيد...

راهنماي استقرار سه نوع اصلي سيستم ERP
راهنماي استقرار سه نوع اصلي سيستم ERP

قلب سيستم ERP، برنامه ريزي منابع سازماني، مسيري براي كسب و كاري آسان و موثر مي باشد. با ما همراه باشيد...

عوامل مهم تعيين كننده موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)
عوامل مهم تعيين كننده موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

به چالش كشيدن موثر سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) علاوه بر افزايش مشاركت و تجارب مشتري، سود بيشتري از سرمايه را نيز به همراه دارد.

مزيت هايي از ERP مخصوص صنعت
مزيت هايي از ERP مخصوص صنعت

اكثر توليدكنندگان بايد به انتخاب نمونه اي از سيستم ERP بيانديشند كه محوريت آن توليد باشد و سابقه اي ثبت شده در صنعت مورد فعاليت آنها را نيز در اختيار داشته باشد. با ما همراه باشيد...

سيستم ERP؛ همگام با توسعه جهاني
سيستم ERP؛ همگام با توسعه جهاني

در صورتي كه قصد پيگيري فعاليت هاي جهاني خود و انطباق با فرايندهاي جديد را داريد، انتخاب راهكار صحيحي از ERP ضروري مي باشد. در اين مقاله به نكاتي پرداخته مي شود كه لازم است مديران اجرايي جهت اطمينان از اينكه نرم افزار ERP مي تواند از پسِ توسعه ي جهاني برآيد، آنها را با دقت زير نظر داشته باشند.

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت دوم)
مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت دوم)

ماهيت منحصر به فرد شيوع كوويد19 به همراه پيشروي كسب و كارها با هر وسعتي به سوي بهبودي، چالش هاي جديدي را براي آنها فراهم مي سازد. با ما همراه باشيد...

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت اول)
مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت اول)

شيوع كوويد19 بطرز چشمگيري اقتصاد جهان را به سوي بحراني دور از انتظار كشورها كشاند و بسياري از كسب و كارها را به سوي فعاليت هايي بر پايه ي تحول ابري و يا خطر ايستي دايمي پيش راند. با ما همراه باشيد...

10 مورد از مهمترين گرايشات موجود در مديريت فرايند
10 مورد از مهمترين گرايشات موجود در مديريت فرايند

در اين مقاله به برخي از روندهاي برتر موجود در مديريت فرايند اشاره شده است تا انتقال به منظور نيل به برتري عملياتي را در سال 2020 مهيا سازد. با ما همراه باشيد...

با جام پرسيا اثربخشي كليه فرايندهاي كسب و كار خود را دو چندان سازيد.
با جام پرسيا اثربخشي كليه فرايندهاي كسب و كار خود را دو چندان سازيد.

اگر به دنبال ابزار صحيح مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPM) هستيد، آدرس را درست آمده ايد! با سيستم نرم افزاري جام پرسيا (JAMERP)، از تداوم فرايندهاي كسب و كار خود اطمينان حاصل مي كنيد و در عين حال نيز ساختاري اثربخش تر و سودمندتر حاصل مي گردد. با ما همراه باشيد...

بالغ بر87 درصد از كسب و كارها معتقدند اينترنت اشياء (IoT) براي حصول آينده اي موفق، حياتيست.
بالغ بر87 درصد از كسب و كارها معتقدند اينترنت اشياء (IoT) براي حصول آينده اي موفق، حياتيست.

شيوع كوويد19 در عرض چند هفته تقريباً تمامي كسب و كارها را به تغيير روش ها و اولويت هاي كاري وادار كرده است. نتايج دريافتي نشان از افزايش سرعت پروژه هاي اينترنت اشياء (IoT) در اين دوران توسط بيش از 77 درصد از پذيرندگان اين تكنولوژي بوده است. با ما همراه باشيد...