آرشیو مطالب براساس مهر,1399
ERP در صنعت نسل چهار (قسمت اول)
ERP در صنعت نسل چهار (قسمت اول)

نرم افزار برنامه ريزي منابع سازماني (ERP)، هوشمندي و آگاهي داده اي را افزايش مي دهد. با ما همراه باشيد...

انتخاب يا جايگزيني نرم افزار ERP
انتخاب يا جايگزيني نرم افزار ERP

انتخاب نمونه ي مناسبي از نرم افزار ERP نيازمند تجزيه و تحليلي كامل از فرايندها و نيازمندي ها مي باشد. براي جمع آوري نيازها و آماده سازي اسناد مناقصه، حضور تيمي متعهد الزامي خواهد بود.

مراحل اصلي انتخاب مناسب ترين نرم افزار ERP
مراحل اصلي انتخاب مناسب ترين نرم افزار ERP

برقراري ارتباطي صريح و شفاف خواهد بود كه تعيين كننده ي نتيجه ي پروژه ي ERP مي باشد. همانند هر پروژه ي متحول پيچيده اي، احتمال هرگونه مصالحه و يا تحولات غيرمنتظره براي مقابله با پروژه ERP وجود دارد. با ما همراه باشيد...

لزوم روش هاي قديمي براي دوران شيوع كوويد19
لزوم روش هاي قديمي براي دوران شيوع كوويد19

شيوع كوويد19 و در پي آن ورود هشتگ « در خانه بمانيم »، براي اكثريت صنايع معنايي عميق تر از « در خانه بمانيم » را به دنبال داشته است. با ما همراه باشيد...

راهنماي استقرار سه نوع اصلي سيستم ERP
راهنماي استقرار سه نوع اصلي سيستم ERP

قلب سيستم ERP، برنامه ريزي منابع سازماني، مسيري براي كسب و كاري آسان و موثر مي باشد. با ما همراه باشيد...

عوامل مهم تعيين كننده موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)
عوامل مهم تعيين كننده موفقيت در سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)

به چالش كشيدن موثر سيستم مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) علاوه بر افزايش مشاركت و تجارب مشتري، سود بيشتري از سرمايه را نيز به همراه دارد.

مزيت هايي از ERP مخصوص صنعت
مزيت هايي از ERP مخصوص صنعت

اكثر توليدكنندگان بايد به انتخاب نمونه اي از سيستم ERP بيانديشند كه محوريت آن توليد باشد و سابقه اي ثبت شده در صنعت مورد فعاليت آنها را نيز در اختيار داشته باشد. با ما همراه باشيد...

سيستم ERP؛ همگام با توسعه جهاني
سيستم ERP؛ همگام با توسعه جهاني

در صورتي كه قصد پيگيري فعاليت هاي جهاني خود و انطباق با فرايندهاي جديد را داريد، انتخاب راهكار صحيحي از ERP ضروري مي باشد. در اين مقاله به نكاتي پرداخته مي شود كه لازم است مديران اجرايي جهت اطمينان از اينكه نرم افزار ERP مي تواند از پسِ توسعه ي جهاني برآيد، آنها را با دقت زير نظر داشته باشند.

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت دوم)
مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت دوم)

ماهيت منحصر به فرد شيوع كوويد19 به همراه پيشروي كسب و كارها با هر وسعتي به سوي بهبودي، چالش هاي جديدي را براي آنها فراهم مي سازد. با ما همراه باشيد...

مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت اول)
مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در كسب و كارهاي كوچك (قسمت اول)

شيوع كوويد19 بطرز چشمگيري اقتصاد جهان را به سوي بحراني دور از انتظار كشورها كشاند و بسياري از كسب و كارها را به سوي فعاليت هايي بر پايه ي تحول ابري و يا خطر ايستي دايمي پيش راند. با ما همراه باشيد...