آرشیو مطالب براساس آبان,1399
انطباق ابر با امنيت آن برابري نمي كند
انطباق ابر با امنيت آن برابري نمي كند

امنيت انطباق ابر با وجود ثُبات در تبعيت ازمقررات، هنوز هم در بسياري از سازمان ها طعمه حملات واقع مي شود.

شكار فرصت هاي حاصل از شيوع كوويد19
شكار فرصت هاي حاصل از شيوع كوويد19

در همه ي زمينه ها، اعم از كار، فرايندها، ابزارها، فناوري و ...، بايد بازانديشي صورت گيرد. اين بهترين زمان براي تحول ديجيتال است.

انتخاب شريكي مناسب براي موفقيت ERP حياتيست
انتخاب شريكي مناسب براي موفقيت ERP حياتيست

انتخاب شكل صحيحي از سيستم ERP بسيارحياتيست؛ اطمينان از اينكه قابليت هاي موجود در آن پاسخگوي احتياجات مشتريان باشد.

امنيت سايبري با رايانش ابري
امنيت سايبري با رايانش ابري

زيرساخت ها از بزرگترين دسته بندي هاي موجود در رايانش ابري به شمار مي آيند.

در اجراي رايانش ابري داده ها حرف اول را مي زنند!!
در اجراي رايانش ابري داده ها حرف اول را مي زنند!!

توليد داده ها و كاربرد آنها در سازمان به معناي واقعي منجر به پيشرفت كسب و كار مي شود.

ويژگي هاي اصلي رايانش ابري (قسمت دوم)
ويژگي هاي اصلي رايانش ابري (قسمت دوم)

رايانش ابري مقصد نهايي ساخت و استقرار برنامه هاي مُدرن است. با ما همراه باشيد...

ويژگي هاي اصلي رايانش ابري (قسمت اول)
ويژگي هاي اصلي رايانش ابري (قسمت اول)

شركت ها براي توسعه برنامه هاي مُدرن به ابر وابسته هستند. با ما همراه باشيد...

روند رايانش ابري در ميانه دوران شيوع كوويد 19
روند رايانش ابري در ميانه دوران شيوع كوويد 19

شيوع كوويد 19 زندگي را از اين رو به آن رو كرده است. احتمال مي رود كه سال 2020 ميلادي به عنوان سالي كه در آن دوركاري براي ميليون ها نفر در جهان به واقعيت تبديل شد، شناخته شود.

استراتژي پيش از انتخاب نرم افزار ERP
استراتژي پيش از انتخاب نرم افزار ERP

پياده سازي نرم افزار ERP ناگزير از در اختيار داشتن فرايندهاي جديدي خاصِ كسب و كار مي باشد كه نيازمند مديريت تغيير در سرتاسر كسب و كار است.

جام پرسيا؛ بهترين نرم افزار مديريت فرايندهاي كسب و كار(BPM)
جام پرسيا؛ بهترين نرم افزار مديريت فرايندهاي كسب و كار(BPM)

جام پرسيا به عنوان سيستمي يكپارچه براي كمك به كسب و كارهايي منحصربفرد، يعني درست در جايي كه امكان بكارگيري برنامه هاي منحصربفرد با يكديگر وجود دارد، آماده مي باشد!