عبارت جستجو : مزاياي ERP
ERP چيست؟
ERP چيست؟

در اين مقاله قصد داريم ERP را تعريف و مزاياي آن را توضيح دهيم.با ما همراه باشيد

پنج مزاياي برتر  سيستم ERP
پنج مزاياي برتر  سيستم ERP

در اين مقاله قصد داريم راجع به مزاياي سيستم ERP توضيح دهيم.

نرم افزار ERP  در هتلداري
نرم افزار ERP  در هتلداري

نرم افزار ERP هتلداري، تعامل با مشتري را حفظ مي كند و باعث مي شود تا آنها احساسي خوب نسبت به خدمات هتل داشته باشند. با ما همراه باشيد.

توسعه نرم افزار ERP
توسعه نرم افزار ERP

نرم افزار ERP محدود به يك صنعت خاص نمي شود.  هنوز تعدادي از صنايع وجود دارند كه از سيستم اي ار پي استفاده نمي كنند  يا به دنبال نرم افزار ، سيستم ها و راه حل هاي اختصاصي ERP خود هستند.

انقلاب آينده در اتوماسيون
انقلاب آينده در اتوماسيون

حداكثر 70 درصد كارها پتانسيل اين را دارند  كه در نسل بعدي تكنولوژي داراي سيستم اتوماسيون باشند .( McKinsey, 2016)

ابزارهاي هوشمندي كسب و كار
ابزارهاي هوشمندي كسب و كار

در اين مقاله ما قصد داريم كه ابزارهوشمندي كسب و كار را شرح داده و مهمترين مزايايي را كه يك شركت با استفاده از اين ابزارها مي تواند به دست آورد، را توصيه كنيم.

برنامه ريزي سازمان ابري (Cloud ERP)
برنامه ريزي سازمان ابري (Cloud ERP)

آيا برنامه ريزي سازمان ابري ( Intelligent Cloud ERP) براي شما مناسب است؟

يكپارچگي سيستم ERP به شكل طبيعي و جديد
يكپارچگي سيستم ERP به شكل طبيعي و جديد

پيشرفت در همه گيري بيماري كوويد19 بر زنجيره هاي تامين در سراسر دنيا اثري شديد گذاشته است و توليدكنندگان را وادار كرده تا به سيستم يكپارچه ERP بيانديشند...، با ما همراه باشيد.